สระว่ายน้ำ

สระว่ายน้ำระบบเกลือ ความกว้างกว่า 50 เมตร มีทั้งสระเด็กและสระผู้ใหญ่ เพื่ออำนวยความสะดวกและแก่ท่านและครอบครัวที่ทำกิจกรรมร่วมกันในวันพักผ่อน อีกทั้งเรายังมีระบบความปลอดภัยโดยมีผู้ควบคุมดูแลสระว่ายน้ำและยังมีอุปกรณ์ชูชีพที่จำเป็นต้องใช้ในยามคับขัน