ห้องอาหาร

ห้องอาหาร บริการอาหารเช้า กลางวัน และเย็น ด้วยอาหารหลากสไตล์ให้คุณได้เลือกทางกันอย่างเต็มอิ่ม ทั้งอาหารไทย ต่างประเทศ พร้อมด้วยน้ำผลไม้ที่คัดสรรสิ่งดี ๆ มาเพื่อคุณโดยเฉพาะ